[Manga] Tokyo Ghoul (Ngạ Quỷ Ở Tokyo) - Ishida Sui

Thảo luận trong 'Manga' bắt đầu bởi Quỷ Tabby, 14/11/15.

Tags:
 1. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

  Trang 20/22
  [​IMG]

  Trang 21/22
  [​IMG]

  Trang 22/22
  [​IMG]
   
 2. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 3. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 4. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 5. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 6. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 7. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 8. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 9. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 10. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 11. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 12. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 13. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 14. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 15. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 16. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 17. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 18. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 19. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

 20. Quỷ Tabby

  Quỷ Tabby Moderator Thành viên BQT
  • 98/98

Chia sẻ trang này