Thơ Hiệp khách hành - Lý Bạch

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Tân Phong, 22/3/17.

 1. Tân Phong

  Tân Phong Cây bút tích cực
  • 28/37

  Hiệp khách hành
  Tác giả: Lý Bạch
  Nguồn: thivien.net
  Người sưu tầm: Tân Phong
  ***
  Phiên âm:

  Triệu khách mạn hồ anh
  Ngô câu sương tuyết minh.
  Ngân an chiếu bạch mã,
  Táp đạp như lưu tinh.
  Thập bộ sát nhất nhân,
  Thiên lý bất lưu hành.
  Sự liễu phất y khứ,
  Thâm tàng thân dữ danh.
  Nhàn quá Tín Lăng ẩm,
  Thoát kiếm tất tiền hoành.
  Tương chích đạm Chu Hợi,
  Trì thương khuyến Hầu Doanh.
  Tam bôi thổ nhiên nặc,
  Ngũ nhạc đảo vi khinh.
  Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu,
  Ý khí tố nghê sinh.
  Cứu Triệu huy kim chuỳ,
  Hàm Đan tiên chấn kinh.
  Thiên thu nhị tráng sĩ,
  Huyên hách Đại Lương thành.
  Túng tử hiệp cốt hương,
  Bất tàm thế thượng anh.
  Thuỳ năng thư các hạ,
  Bạch thủ "Thái huyền kinh".

  Dịch nghĩa:
  Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ
  Thanh Ngô câu sáng như sương tuyết
  Yên bạc soi chiếu con ngựa trắng
  Lấp loáng như sao bay
  (Thanh gươm) mười bước giết một người
  Cho nên không đi xa ngàn dặm
  Làm xong việc rũ áo ra đi
  Ẩn kín thân thế cùng danh tiếng
  Lúc nhàn rỗi qua nhà Tín Lăng quân
  Cởi kiếm ra để ngang trên gối
  Đem chả nướng mời Chu Hợi
  Cầm chén rượu mời Hầu Doanh
  Uống ba ly chân thành gật đầu
  Năm trái núi lớn thật xem là nhẹ
  Sau khi mắt hoa, tai nóng bừng
  Ý khí như cầu vồng trắng bốc sinh
  Vung cây chuỳ cứu nước Triệu
  Thành Hàm Đan trước tiên đã chấn kinh
  Hai tráng sĩ ngàn năm sau
  Thanh danh lẫy lừng thành Đại Lương
  Dù cho chết xương cốt hiệp sĩ còn thơm
  Không hổ thẹn với anh hùng trên thế gian
  Ai là người có thể ngồi viết sách dưới gác
  Bạc đầu với cuốn kinh Thái huyền?

  Dịch thơ:
  Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
  Kiếm Ngô Câu rực rỡ tuyết sương
  Ngân yên bạch mã huy hoàng
  Vó câu vun vút như ngàn sao bay
  Cách mười bước giết người chẳng trật
  Ngàn dặm xa vùng vẫy mà chi?
  Việc xong rũ áo ra đi
  Ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm
  Rảnh lại nhớ Tín Lăng tìm đến
  Gươm gác đùi chuốc chén đầy vơi
  Này nem này rượu khuyên mời
  Bên thời Chu Hợi bên thời Hầu Doanh
  Ba chén cạn, thân mình xá kể?
  Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng!
  Mắt hoa mặt đã nóng bừng
  Khí hùng bay bổng lên từng mây xanh
  Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái
  Thành Hàm Đan run rẩy kinh hoàng
  Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
  Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương
  Người dù thác xương còn thơm ngát
  Chẳng hổ ngươi đáng mặt anh hào!
  Kìa ai ẩn náu lên lầu
  Chép kinh đến thuở bạc đầu chưa xong?​
   

Chia sẻ trang này