Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Ai nhớ ai cơ!?? ^^
  23/6/18
 2. DarkMoon
  DarkMoon
  Dế nhớ Bàng hong? :)
  5/7/18
  hoa vô sắc thích bài này.
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Nhớ Bàng lắm~~~
  6/7/18
  DarkMoon thích bài này.
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  Có muốn ôm một cái hong nè? ^^
  7/7/18
 5. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  *mắt long lanh* Ôm ôm, hôn hôn???
  7/7/18
 6. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  *mắt long lanh* Ôm ôm, hôn hôn???
  7/7/18
 7. DarkMoon
  DarkMoon
  Ôm hôn thương mại thôi nè =)
  *ôm ôm* *hôn hôn*
  8/7/18