Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. Sim
  Sim
  Vui hăm nổi /_\ buồn chết tươi /_\
  14/2/18
 2. DarkMoon
  DarkMoon
  Đừng lo, mọi thứ cứ để bàng lo ^^
  14/2/18
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Bàng lo cho tui nữa~~~
  15/2/18
  DarkMoon thích bài này.
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  Lo sao nổi ^^ thôi thì Dế về với Bàng thì Bàng lo.
  15/2/18
  hoa vô sắc thích bài này.