Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. DarkMoon
  DarkMoon
  Cùng một điểm đến, luôn có nhiều chuyến xe đưa bạn đến, quan trọng là bạn đi chuyến muộn hay sớm.
  Từ khi từ bỏ lựa chọn và kế hoạch đã định thì điểm tới sẽ thay đổi.
  11/1/18
  hoa vô sắc and Sim like this.
 2. Sim
  Sim
  Hôm nay tâm trạng rứa ợ /_\
  11/1/18
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Hắn ngộ đạo a~~~
  11/1/18
  DarkMoon thích bài này.
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  Ngộ đạo a~~
  Nói về ước mơ, tuôi định viết bài. Nhưng vì viết bằng điện thoại thì không sửa được. Với lại ý tưởng quá ngắn *buồn*
  12/1/18
  hoa vô sắc thích bài này.
 5. Sim
  Sim
  Tui chỉ viết bằng đt hoặc trên giấy thôi vì dễ đem theo nên rảnh là lôi ra viết thôi ^^
  12/1/18
  DarkMoon and hoa vô sắc like this.
 6. DarkMoon
  DarkMoon
  Điện thoại của tuôi không thể sửa được lỗi khi sai, nếu muốn sửa phải xóa hớtttt bài *rầu*
  13/1/18