Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sim

 1. Sim
  Sim
  Công việc bận lắm hở Hoa/_\
  9/1/18
 2. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Tui đây!!! Yêu yêu~~~
  10/1/18
 3. Sim
  Sim
  *ôm ôm* tui muốn ôm Hoa, ôm thật chặt, thật chặt ><
  13/1/18
 4. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Chặt quá chừng rồi nè~~~
  13/1/18
 5. Sim
  Sim
  Hu hu... chặt thêm tí nữa luôn ><
  13/1/18
 6. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Chết tui...
  15/1/18
 7. Sim
  Sim
  *Ôm ôm* chán ghê! tui lại ảo tưởng và quan trọng hóa vấn đề rồi hoa ợ /_\
  15/1/18
 8. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Nàng ảo tưởng về điều gì mới được cơ chứ???
  17/1/18