Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sim

 1. Saboten
  Saboten
  Chúc một ngày tốt lành. ^^
  Btw, Te Quiero :3
  31/12/17
  Sim thích bài này.
 2. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Tui thích Mực!
  Một ngày tốt lành!
  31/12/17
  Sim thích bài này.
 3. Sim
  Sim
  *ôm ôm* yêu yêu ^^
  31/12/17
  Saboten and hoa vô sắc like this.
 4. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Love u! Chụt <3
  31/12/17
 5. Sim
  Sim
  Chân yêu yêu, Du yêu yêu cướp Chân được hăm <3
  31/12/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 6. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Tuiở đây chứ có ở mô đâu mà cướp. ~~
  31/12/17
 7. Sim
  Sim
  ="= cướp từ tay Dê ý, Chân hăm chịu tui cướp mụ Dê nghen :v
  31/12/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 8. Nguyệt Kiến
  Nguyệt Kiến
  Chúc anh một ngày tốt lành.
  6/1/18
  Sim thích bài này.
 9. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Mẻ mà trốn cô rồi đóng cửa diễn đàn là chết với tui à! -_-
  6/1/18