Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa vô sắc

 1. Lulila
  Lulila
  *Đập bàn* Đăng kí!
  30/12/17
  hoa vô sắc and Sim like this.
 2. Sim
  Sim
  Giơ tay ^^
  30/12/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Hai nàng đăng kí cùng làm hay cùng chơi?
  31/12/17
  Sim thích bài này.
 4. Lulila
  Lulila
  Cả hai đều được. :3 Ta nghiêng về chơi.
  31/12/17
  hoa vô sắc and Sim like this.
 5. Sim
  Sim
  Cả hai đi, có chơi có làm ^^
  31/12/17
  hoa vô sắc thích bài này.