Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sim

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Khụ! Có từ sai chính tả a~~~
  14/12/17
  Sim thích bài này.
 2. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  ⌒.⌒ Du yêu yêu~~~
  14/12/17
  Sim thích bài này.
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Du yêu yêu~~~
  14/12/17
  Sim thích bài này.
 4. Sim
  Sim
  Hị hị, biết gì bồ cũng hiện hồn ^^
  Lâu không thấy, nhớ tui không Hoa yêu yêu ~~ <3
  14/12/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 5. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Hì... Hì... Tui làm sao mà quên Du được chớ! ⌒.⌒
  14/12/17
  Sim thích bài này.
 6. Sim
  Sim
  /_\ mềnh đang tềnh cảm lắm mờ~~ tụt mood dễ sợ chưa~
  14/12/17