Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Trưng cái mặt của Bàng cho tui ngắm với~~´
  9/12/17
 2. DarkMoon
  DarkMoon
  No no, bàng sợ trưng ra muông thú sẽ chết. Thôi dế ngắm tạm em trai bàng đi ha ~~
  10/12/17
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Đây á???
  10/12/17
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  Đúng dòi *cười*
  10/12/17
 5. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Nhìn cũng được nhưng còn trẻ con quá! Chẹp! <3
  10/12/17
 6. DarkMoon
  DarkMoon
  Chẳng phải dế là già trẻ non yếu gì cũng không tha sao?
  11/12/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 7. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Nhìn mà không ăn được chẳng phải là tự làm khổ mình sao?
  11/12/17
 8. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Tui thích mì ăn liền a~~~
  11/12/17
 9. DarkMoon
  DarkMoon
  Ăn liền sợ không no, hơn nữa lại không tốt.
  11/12/17
  Sim thích bài này.
 10. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Tui có thể ăn bài gói mờ. ^3^
  11/12/17
 11. DarkMoon
  DarkMoon
  Của đâu ra vài gói *cười*
  12/12/17
  hoa vô sắc thích bài này.