Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Tự ví mình là lá, có yêu thương, có mong mỏi, ngỡ là người có tình nhưng lại vô tình.
  12/11/17
  DarkMoon thích bài này.
 2. DarkMoon
  DarkMoon
  Giả tưởng rằng cơn gió nhỏ kia trong khắc nhỏ hóa thành vũ bão, cuốn trôi ta vào giấc ngủ hoài chẳng tỉnh. Mặc người vô tình, tình kia cũng hóa hư không!
  15/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Chẳng tưởng được cây kia trong thân xác hạt mầm, lá là ai cung không hề tồn tại. Vốn lá là kì diệu, tình cũng là diệu.
  15/11/17
  DarkMoon thích bài này.
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  Lá là linh hồn trong thân xác kẻ thương, cớ sao lại vô hình?
  Vô tồn hóa thân mình vì kẻ trong mắt, lẽ nào gọi là kì diệu?
  16/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 5. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Gió hay bão cũng như cảm xúc tại lòng mình, há có thể không quan tâm? Vốn điều gì làm cảm xúc nảy sinh, liệu có thể coi thành hư vô thế?
  16/11/17
  DarkMoon thích bài này.
 6. DarkMoon
  DarkMoon
  Gió hay bão cũng có tan biến, trời lại xanh, kẻ nuối tiếc ắt lưu giữ khắc ngàn dao xuyên tim.
  Chỉ kẻ nặng lòng ôm xương rồng lắm gai nhọn!
  16/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 7. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Lá hay cây theo thời gian đều khác, xanh qua lại có thêm xanh. Kẻ đi rồi sẽ chẳng cần lòng tin, người ở lại cần gì mãi chờ đợi?
  16/11/17
 8. DarkMoon
  DarkMoon
  Ôm giữ chỉ kẻ luyến lưu, người khôn khinh bỏ kẻ rũ tình!
  Tình đến tình đi đều tại duyên!
  19/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 9. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Kẻ sơ nhược lấy thế ngôn nói lớn, người dửng dưng lấy miệng lưỡi họa vui. Lời người với người dễ gì mà thấu!
  19/11/17
 10. DarkMoon
  DarkMoon
  Chất xám đã kiệt @~@
  19/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 11. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Đại bàng cũng thật khó dụ mà... Hì... Hì...
  Vậy mà tui dụ không được. ~~~
  19/11/17
 12. DarkMoon
  DarkMoon
  Dế tính dụ dỗ gì bàng?
  20/11/17
 13. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Nói ra thì lần khác sẽ không dụ được, tui không nói. ⌒.⌒
  21/11/17
 14. DarkMoon
  DarkMoon
  -_-!! Dế thật đáng sợ... *rùng mình*
  21/11/17
 15. DarkMoon
  DarkMoon
  Nếu tình là vĩnh cữu, khi gió dừng chuông cũng thôi kêu.
  Vì kẻ qua đường nào thấu được nội tâm kẻ chủ, cũng ví như gió qua mi mắt rồi lại đi. Kẻ chủ trách gì người dưng miệng lưỡi họa vui?
  27/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 16. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Thiết ngẫm dòng đời có khi nào là mãi mãi, có đến, có đi, cũng sẽ có trở về. Dẫu có vậy thì mỗi người rồi sẽ khác.
  Người trong cuộc sao bằng người ngoài sáng mắt, trách kẻ vô tình.
  27/11/17
  DarkMoon thích bài này.
 17. DarkMoon
  DarkMoon
  Vô tình vì kẻ làm ta khốn đốn, vô tình vì đời chẳng mặn mà.
  Đến đến đi đi như ong vờn hoa, trách gì ta vô tình?
  28/11/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 18. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Qua là qua một đoạn duyên, mất là mất phần duyên không thuộc về, sao có thể trách đời bạc bẽo, sao có thể trách người tha duyên, sao có thể làm mình buồn thêm?
  28/11/17
  DarkMoon thích bài này.
 19. DarkMoon
  DarkMoon
  Duyên đến duyên đi chuyện lẽ thường, nhanh đến nhanh đi tiếc gì mà giữ?
  Ta có buồn sao? Không, ta quên rồi vết thương sát muối kẻ rũ tình ban cho.
  29/11/17