Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Umio.

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Giờ Du ít ở đây lắm!!! ^.^
  25/9/17
  Sim and Umio. like this.
 2. Umio.
  Umio.
  Ừ :<. Du ở bên Cừu nhiều hơn thì phải...
  25/9/17
  Sim thích bài này.
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Hì... 360 là một miếu nhỏ cho người muốn yên bình. 360 chào người lãng khách! ^^
  26/9/17
  Umio. and Sim like this.
 4. Sim
  Sim
  *nằm vật ra* bởi vì Du tự cảm thấy mình mờ nhạt...
  26/9/17
  Umio. and hoa vô sắc like this.