Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chân Nguyên

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Mình cũng không có nguồn tư liệu chính xác cho cách xưng hô này, chỉ biết nó có từ rất lâu, và hiện nay thì ít được sử dụng.
  Việc xưng hô thày - trò chỉ diễn ra một chiều, xuất hiện từ thời phong kiến của Việt Nam, khi mà nho giáo du nhập vào cuộc sống nhân dân. Về mặt kí tự, "trò" trong chữ Nôm trùng với "đồ" (nghĩa là thày giáo) trong chữ Hán.
  31/8/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 2. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Ở Trung Quốc, khi thuyết Nho giáo của Khổng Tử và sau đó là Mạnh Tử ra đời, nó hướng con người tới những điều tốt đẹp trong đạo đức, nhân, nghĩa, chí, tín, dũng, và đề cao thi cử. Vì thế, bậc sĩ tử luôn muốn hướng mình tới chốn quan trường. Nhưng càng về sau, đạo đức này càng biến chất, những người tôn thờ Nho học chỉ có thể lui về làm người giữ đạo. Người ta gọi họ là "đồ Nho".
  31/8/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Bồ có nghĩ rằng, như vậy, học trò của "đồ Nho" gọi là "đồ nhi" không? Khi từ này về Việt Nam cũng được ghi như vậy, là "đồ" và "nhi". Người thày lấy phần chữ "đồ" đổi thành "trò" trong cách xưng hô của mình, còn người học dùng chữ "nhi" đổi thành "con". Giả thuyết này không thể xác minh, nhưng chúng thực sự là một cặp. Thày xưng "thày - trò" và trò gọi "thày" xưng "con".
  31/8/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 4. hoa vô sắc
 5. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Cảm ơn Hoa nhưng Nguyên chưa hề nghe đến cách gọi "thày - trò" bao giờ, hơn nữa link Hoa dẫn cho mình cũng toàn xưng hô là "thầy - trò" nề Nguyên nghĩ sẽ không chỉnh lại trong Dạ hồ cho tới khi nào có tài liệu chính xác.
  31/8/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 6. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Ồ! Bồ muốn thay đổi xưng hô giữa ai với ai?
  1/9/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 7. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Nguyên vẫn giữ nguyên cách xưng cũ thôi, không đổi ai cả. :>
  2/9/17
 8. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Ừa! Bồ chú ý cách dẫn truyện của người kể trong truyện là được rồi. ^3^
  2/9/17
  Chân Nguyên thích bài này.
 9. Chân Nguyên
  Chân Nguyên
  Cảm ơn Hoa! :3
  2/9/17
 10. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Không có gì đâu! ^^
  2/9/17
  Chân Nguyên thích bài này.