Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sakura_Samural

 1. Lulila
  Lulila
  Hở? Ý chế là gì?
  20/8/17
 2. Sakura_Samural
  Sakura_Samural
  Ý Mị là Chế là Tú Bà! :3
  20/8/17
 3. Sakura_Samural
  Sakura_Samural
  Chế với Mị lập nhóm Lạc Hoan Mộng đi! :3
  20/8/17
 4. Lulila
  Lulila
  :>> Lạc Hoan Mộng là nhà ta.
  20/8/17
 5. Sakura_Samural
  Sakura_Samural
  Huhu, vậy khỏi hen :"<
  21/8/17
  Lulila thích bài này.