Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. Lulila
  Lulila
  Hự hự. Tú Bà đây cưng.
  13/8/17
 2. DarkMoon
  DarkMoon
  Giá như bà có thể đổi nghề, để ta không mang tiếng " tu trong lầu xanh" của bà khi ghé thăm bằng hữu Lu bà bà!
  13/8/17
 3. Lulila
  Lulila
  Hê hê. Ta là vạn năm không đổi nghề. :3
  14/8/17
  DarkMoon thích bài này.
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  Chào tối
  23/8/17
 5. Lulila
  Lulila
  Hí hí :3 Sáng tốt lành.
  24/8/17
  DarkMoon thích bài này.