Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuyết Vy

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Đừng gấp! Cẩn thận có biến!
  5/8/17
  Tuyết Vy and Sim like this.
 2. Sim
  Sim
  *rình ở bụi chuối* dòm dòm*
  5/8/17
  hoa vô sắc and Tuyết Vy like this.
 3. Tuyết Vy
  Tuyết Vy
  5/8/17
  Sim thích bài này.
 4. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  6/8/17
  Tuyết Vy and Sim like this.
 5. Sim
  Sim
  Có thích khách! Vy đã bị hạ độc rồi~ *đu lên cây ổi* (làm diễn viên quần chúng thiệt khổ /_\)
  6/8/17
  Tuyết Vy and hoa vô sắc like this.
 6. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Du là diễn viên chính mà~~~
  6/8/17
  Tuyết Vy and Sim like this.
 7. Sim
  Sim
  /_\ đâu ra mờ chính! Du chỉ chen vô cho đủ cảnh thâu! ;">
  6/8/17
  Tuyết Vy and hoa vô sắc like this.
 8. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  *vuốt mồ hôi* có lẽ... hình như... chắc vậy...
  7/8/17
  Tuyết Vy and Sim like this.