Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Fuji

 1. Lulila
  Lulila
  Là Lu xinh tươi má ơi. :v
  29/7/17
  Fuji thích bài này.
 2. Fuji
  Fuji
  Lú còn nhớ t không? :<<<<
  30/7/17
 3. Lulila
  Lulila
  Mình vẫn nhớ bợn Fu :v Và mình là Lu xênh đệp không Lú. :3
  30/7/17
  Fuji thích bài này.
 4. Fuji
  Fuji
  Thôi bye Lú, Phú đi đây :<.
  30/7/17
 5. Lulila
  Lulila
  *Vẫy mông* Phú đi vui's vẻ's. :v
  30/7/17
  Fuji thích bài này.