Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Bạch

 1. Jendy Too
  Jendy Too
  Phụ huynh luôn cổ hủ :))
  24/7/17
 2. Tiểu Bạch
  Tiểu Bạch
  Phụ huynh của mình thì cũng không nói gì, phụ huynh của ai đó không biết cũng cổ hủ nốt.
  24/7/17
 3. Jendy Too
  Jendy Too
  Phụ huynh nào cũng vậy mà.
  24/7/17
  Tiểu Bạch thích bài này.
 4. Vi An
  Vi An
  "Hồi tao bằng tuổi mày tao..." "Ngày xưa nó abc, đâu có như chúng mày bây giờ xyz bla bla" =))
  24/7/17
  Tiểu Bạch thích bài này.
 5. Tiểu Bạch
  Tiểu Bạch
  Thật sự mà nói thì ta không thể chịu nổi hai người ạ, thời nào có cái khó của thời đó. Bức xúc...
  24/7/17