Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đan Phong

 1. Lulila
  Lulila
  Ahuyhuy~ Hôm bữa ta mới hỏi.
  21/7/17
  Đan Phong thích bài này.
 2. Đan Phong
  Đan Phong
  Nhanh thế? Thế Xám bảo sao? Giờ ta đang cần gấp banner cho topic báo mới của Phi.
  21/7/17
 3. Lulila
  Lulila
  Bảo là trong phạm vi 360 đều nhận. Nhưng ta mới hỏi mào đầu thôi. Chưa có nói rõ là làm bìa gì.
  21/7/17
  Đan Phong thích bài này.
 4. Đan Phong
  Đan Phong
  Ta biết là trong phạm vi 360. Nhưng @Xám, ta muốn đi cửa sau, ta cần gấp cho topic Báo, được không?
  21/7/17
 5. Lulila
  Lulila
  *Ngồi chờ hiện hồn*
  21/7/17
 6. Xám
  Xám
  Được. Đưa yêu cầu đi, vào Order đặt hàng.
  22/7/17