Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lulila

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Lu ơi~~~
  Trôi lênh đênh không may sẽ gặ Mực - @Vân_Du hay Cá voi - @Bạch Hy đấy. ^^
  18/7/17
  Bạch Hy and Sim like this.
 2. Lulila
  Lulila
  :v Bắt về làm mồi nhắm rượu
  18/7/17
  Bạch Hy, hoa vô sắc and Sim like this.
 3. Bạch Hy
  Bạch Hy
  Có đồ ăn rồi! ;) Đói quá! :v
  18/7/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 4. Lulila
  Lulila
  Trả tiền đã. :v
  18/7/17
  Bạch Hy and hoa vô sắc like this.
 5. Bạch Hy
  Bạch Hy
  Cần gì tiền, cướp là được. Măm măm. :v
  18/7/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 6. Lulila
  Lulila
  *Đạp bay Hy ra* :v
  18/7/17
  Bạch Hy and hoa vô sắc like this.
 7. Bạch Hy
  Bạch Hy
  *Bay qua bay lại* Măm măm :v
  19/7/17
 8. Lulila
  Lulila
  *Cầm súng bắn bay*
  20/7/17
  Bạch Hy thích bài này.