Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DarkMoon

 1. Xám
  Xám
  Nhím có rồi, Sở đang đợi họ về.
  16/7/17
 2. DarkMoon
  DarkMoon
  V Chiêm Đại Bàng đi, Chiêm Xanh k phải của tôi!
  16/7/17
 3. Xám
  Xám
  Đại bàng cho gọn.
  16/7/17
 4. DarkMoon
  DarkMoon
  *Gật đầu* đồng ý!
  16/7/17
 5. DarkMoon
  DarkMoon
  Lm phiền r!
  16/7/17