Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trúc Tâm

 1. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Chú ý: "che dấu" bị viết sai a~~~
  13/7/17
  Trúc Tâm and Sim like this.
 2. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Điều này còn phù thuộc vào kết quả của sự thay đổi nữa...
  13/7/17
  Trúc Tâm thích bài này.
 3. Trúc Tâm
  Trúc Tâm
  13/7/17
  hoa vô sắc thích bài này.
 4. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Hì... Hì... Buổi sáng tốt lành!
  14/7/17
  Trúc Tâm thích bài này.