Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xám

 1. Jendy Too
  Jendy Too
  Mò mẫm ở đâu mà giờ mới về :))
  10/7/17
 2. Xám
  Xám
  Bị bỏ bùa yêu giờ mới thoát =)))
  10/7/17
 3. Jendy Too
  Jendy Too
  Chậc chậc :))
  10/7/17
 4. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Yêu thương về, tự nhiên thấy cậu dễ gần hơn.
  10/7/17
 5. Xám
  Xám
  Tôi luôn vậy, tùy mỗi người cảm nhận thôi.
  10/7/17
 6. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Mọi người nói cậu lạnh lùng, tôi thì thấy dễ thương.
  10/7/17
 7. Xám
  Xám
  Thực tình thì,
  tôi không thích từ "dễ thương" cho lắm. Nó dùng cho con nít hoặc những cô gái loli.
  11/7/17
 8. Jendy Too
  Jendy Too
  Những topic nặng lỗi là không được khoan dung nhé. Cứ 3 ngày không sửa đúng thì xóa thẳng.
  11/7/17
 9. Xám
  Xám
  Nếu rảnh sẽ chỉnh và hướng dẫn member. Còn không sẽ xoá.
  11/7/17
 10. Jendy Too
  Jendy Too
  Mà điểm số sao rồi? Có học gì không? :D
  11/7/17
 11. Xám
  Xám
  Đủ điểm. Không vào ĐH.
  11/7/17
  Jendy Too thích bài này.