Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diên Vĩ

 1. Thanh Phong
  15/2/17
  Đan Phong and Diên Vĩ like this.
 2. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Thời gian. :)
  15/2/17
  Đan Phong and Thanh Phong like this.
 3. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Tự nhiên muốn gặp. Sau đó ôm một cái.
  15/2/17
  Đan Phong and Diên Vĩ like this.
 4. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  :))) hôm bữa định đi hội sách hẹn cô cơ mà không đi được, hôm đó ốm.
  Yêu, một ngày nào đó lại gặp cô.
  15/2/17
  Đan Phong and Thanh Phong like this.
 5. Đan Phong
  Đan Phong
  Vĩ về, nhà ai cũng có bão.
  15/2/17
  Tuyết Vy, Diên Vĩ and Thanh Phong like this.
 6. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Nhà ta sập luôn rồi.
  15/2/17
  Đan Phong and Diên Vĩ like this.
 7. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  @Đan Phong ._. Sợ cô đơn nên nhắc mọi người về sự hiện diện của mình mà thôi. Khậu :> lần sau ta sẽ inbox.
  @Thanh Phong =3= đáng đời cô.
  16/2/17