Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuyết Vy

 1. Đan Phong
  Đan Phong
  Ôm ké với. ^^
  9/1/17
  Diên Vĩ and Tuyết Vy like this.
 2. Tuyết Vy
  Tuyết Vy
  Cả ba người cùng ôm nào! :)
  Cơ mà ngộ! Hai trái tim lạnh cần truyền hơi ấm cho nhau, Phong Phong nè! Tim cậu nóng sẵn ròi, cần chi phải truyền hơi ấm nữa. :’-(
  9/1/17
 3. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  Ôm ké với!!! ^^
  9/1/17
  Diên Vĩ and Tuyết Vy like this.
 4. Minh Vũ
  Minh Vũ
  Chúc ké. Sinh nhật vui vẻ! :D
  9/1/17
 5. hoa vô sắc
  hoa vô sắc
  9/1/17
  Diên Vĩ and Đan Phong like this.
 6. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  13/1/17