Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lulila

 1. Xám
  Xám
  *tiến ra cửa - vặn tay nắm cửa - nhìn người đứng ngoài* tôi đây. Có chuyện gì sao?
  20/11/16
  Trần Thị Ngọc Trân thích bài này.
 2. Lulila
  Lulila
  Đồ dã man... == Không có gì, xác định xem cậu còn ở lại không thôi.
  20/11/16
  Trần Thị Ngọc Trân thích bài này.
 3. Xám
  Xám
  Vẫn ở, chỉ là chủ nhà thường xuyên đi vắng.
  5/12/16
  Trần Thị Ngọc Trân thích bài này.
 4. Lulila
  Lulila
  ... Bận hả?
  7/12/16
  Trần Thị Ngọc Trân thích bài này.