Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiêu Nhiên

 1. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Nên.
  10/9/16
 2. Tiêu Nhiên
  Tiêu Nhiên
  Uầy. Xúc động lắm luôn. ><
  10/9/16
 3. Tuyết Vy
  Tuyết Vy
  Khóc đi bạn, nhưng đừng ở trước mặt cô ấy.
  10/9/16
  Tiêu Nhiên thích bài này.
 4. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Khóc vì chưa kịp nói những gì đang nghĩ.
  10/9/16
 5. Tiêu Nhiên
  Tiêu Nhiên
  Bình thường rồi anh Thanh Phong ơi.
  10/9/16
  Thanh Phong thích bài này.
 6. Tiêu Nhiên
  Tiêu Nhiên
  10/9/16
  Tuyết Vy thích bài này.