Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Bạch

 1. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Tôi thấy cô cũng nhoi nhoi mà.
  12/7/16
 2. Tiểu Bạch
  Tiểu Bạch
  Thế mà có người bảo tôi máu lạnh đấy.
  12/7/16
  Diên Vĩ thích bài này.
 3. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Tên nào mà láo thế? Trảm!
  12/7/16
 4. Tiểu Bạch
  Tiểu Bạch
  Ngươi đồng ý trảm hắn cho ta?
  13/7/16
  Diên Vĩ thích bài này.