Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Thiên

 1. Thanh Phong
  Thanh Phong
  Đi ăn, hết mệt luôn.
  1/7/16
  Tiểu Thiên and Lục An An like this.
 2. Lục An An
  Lục An An
  Lý do mệt?
  1/7/16
  Tiểu Thiên thích bài này.
 3. Tiểu Thiên
  Tiểu Thiên
  4/7/16
  Thanh Phong thích bài này.
 4. Tiểu Thiên
  Tiểu Thiên
  4/7/16
  Lục An An thích bài này.