Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nicolo

 1. hugo
  hugo
  Ai đó? Là Duy?
  31/5/16
 2. Nicolo
  Nicolo
  Ờ!
  31/5/16
 3. hugo
  hugo
  Hèn chi ta nghe tít đoán là Duy.
  31/5/16
 4. Nicolo
  Nicolo
  Mình vừa được Ocean thưởng cho học bổng đó!
  31/5/16
 5. hugo
  hugo
  31/5/16
 6. Nicolo
  Nicolo
  Khỗng xem đâu!
  31/5/16
 7. hugo
  hugo
  Ghê nha, còn Ngân à mà nó tên là gì đóa?
  31/5/16
 8. Nicolo
  Nicolo
  Kate!
  31/5/16
 9. hugo
  hugo
  Xem đi.
  31/5/16
 10. hugo
  hugo
  Đẻ ta tim.
  31/5/16
 11. Nicolo
  Nicolo
  Không xem! ^^
  31/5/16
 12. hugo
  hugo
  Con ngân tên Kate hả, ta tìm hổng thấy.
  31/5/16
 13. Nicolo
  Nicolo
  Ngươi vô Lớp Kids4a7 là có!
  31/5/16
 14. hugo
  hugo
  Diễn đàn.
  31/5/16
 15. Nicolo
  Nicolo
  Không, kết quả thi Ocean Edu lớp Kids4a7 đó!
  31/5/16
 16. hugo
  hugo
  Không thấy, link đi.
  31/5/16
 17. Nicolo
  Nicolo
  Ocean Edu Buôn Ma Thuột nha! ^^
  31/5/16
 18. hugo
  hugo
  31/5/16
 19. Nicolo
  Nicolo
  Tự kiếm. ^^
  31/5/16
 20. Nicolo
  Nicolo
  Mình sưu tầm mà!
  31/5/16
 21. hugo
  hugo
  Mày nhớ mặt, mà nhận được mấy cuốn vở?
  31/5/16
 22. Nicolo
  Nicolo
  Ở đâu? Ocean ỏ School?
  31/5/16
 23. hugo
  hugo
  Hôm tổng kết trường.
  31/5/16
 24. Nicolo
  Nicolo
  Tổng 16 quyển!
  31/5/16
 25. hugo
  hugo
  Af mà Vi An làm Admin rùi
  31/5/16
 26. Nicolo
  Nicolo
  Ừk, Vi An làm rồi!
  31/5/16
 27. hugo
  hugo
  Ta được 22.
  31/5/16
 28. Nicolo
  Nicolo
  Ừk!
  31/5/16
 29. Nicolo
  Nicolo
  Ta được Ocean tặng học bổng với số tiền là 2 triệu 139 nghìn đồng!
  31/5/16
 30. Nicolo
  Nicolo
  Bất ngờ hơm?
  31/5/16
 31. hugo
  hugo
  Sướng, mà tít học sinh giỏi cấp tỉnh mà, đoàn bố ta thưởng 500 nghìn lận. Ở trường đóa.
  31/5/16
 32. Nicolo
  Nicolo
  Ừk, mi toàn lấy tit ra khoe không. Sao không khoe mi đi?
  31/5/16
 33. Nicolo
  Nicolo
  Chị tit hồi lâu cũng học thầy John của tui hả?
  31/5/16
 34. hugo
  hugo
  Ừ, mà ta thì có cái thành tich khỉ chó nào đâu mà khoe.
  1/6/16
 35. Nicolo
  Nicolo
  Ừk, cố gắng có thành tích đi!
  2/6/16
 36. hugo
  hugo
  Mi chuyển tên à?
  2/6/16
 37. Nicolo
  Nicolo
  Ừk!
  2/6/16
 38. hugo
  hugo
  Ta cũng muốn
  3/6/16