Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hugo

 1. chitbong
  chitbong
  Hii e ^^ Nhiêu tuổi?
  19/4/16
 2. hugo
  hugo
  Em 10 tuổi.
  19/4/16
 3. chitbong
  chitbong
  Còn nhỏ ha :v
  19/4/16
 4. hugo
  hugo
  Còn you?
  19/4/16
 5. chitbong
  chitbong
  C 16
  20/4/16
 6. hugo
  hugo
  You 16 tuổi à.
  21/4/16
 7. chitbong
  chitbong
  uhm
  21/4/16
 8. hugo
  hugo
  Em được 10.
  21/4/16