Xám's Recent Activity

 1. Xám commented on hoa vô sắc's profile post.

  @BAN QUẢN TRỊ cậu là ai?

  16/7/18 lúc 17:46
 2. Xám left a message on Hoạ Mây's profile.

  Gió đây em.

  14/7/18
 3. Xám commented on hoa vô sắc's profile post.

  Lý do là gì vậy?

  14/7/18