Awards: Tiểu Thiên

 1. Thưởng vào: 8/11/17

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

  Trophy points: 10

 2. Thưởng vào: 29/6/16

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

  Trophy points: 2

 3. Thưởng vào: 1/7/16

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

  Trophy points: 1