Điểm thưởng dành cho Tiểu Phong

 1. 15
  Thưởng vào: 1/1/17

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

 2. 5
  Thưởng vào: 8/4/16

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

 3. 10
  Thưởng vào: 27/3/16

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

 4. 2
  Thưởng vào: 4/3/16

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

 5. 1
  Thưởng vào: 1/3/16

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này