Awards: nganphong

 1. Thưởng vào: 12/1/18

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

  Trophy points: 2

 2. Thưởng vào: 9/1/18

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

  Trophy points: 1