Điểm thưởng dành cho Mục

 1. 15
  Thưởng vào: 24/3/18

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

 2. 10
  Thưởng vào: 26/7/17

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

 3. 1
  Thưởng vào: 14/7/17

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

 4. 2
  Thưởng vào: 13/7/17

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.