Awards: Mục

 1. Thưởng vào: 24/3/18

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

  Trophy points: 15

 2. Thưởng vào: 26/7/17

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

  Trophy points: 10

 3. Thưởng vào: 13/7/17

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

  Trophy points: 2

 4. Thưởng vào: 14/7/17

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

  Trophy points: 1