Điểm thưởng dành cho hugo

 1. 20
  Thưởng vào: 5/3/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Bài viết của bạn đã được thích 250 lần rồi nhé

 2. 5
  Thưởng vào: 14/2/16

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

 3. 15
  Thưởng vào: 11/2/16

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

 4. 10
  Thưởng vào: 5/1/16

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

 5. 1
  Thưởng vào: 3/1/16

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

 6. 2
  Thưởng vào: 2/1/16

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.