Điểm thưởng dành cho hoa vô sắc

 1. 30
  Thưởng vào: 4/12/16

  I LOVE IT!

  Bài viết của bạn đã được thích 500 lần. Quá tuyệt vời!

 2. 10
  Thưởng vào: 23/11/16

  Can't Stop!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Tuyệt lắm! hãy cố gắng hơn nữa bạn nhé.

 3. 20
  Thưởng vào: 21/11/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Bài viết của bạn đã được thích 250 lần rồi nhé

 4. 15
  Thưởng vào: 13/11/16

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

 5. 5
  Thưởng vào: 12/11/16

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

 6. 10
  Thưởng vào: 7/11/16

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

 7. 2
  Thưởng vào: 2/11/16

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

 8. 1
  Thưởng vào: 2/11/16

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này