Điểm thưởng dành cho Hàn Cỏ Dược

 1. 15
  Thưởng vào: 13/7/17

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

 2. 10
  Thưởng vào: 1/7/17

  Can't Stop!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Tuyệt lắm! hãy cố gắng hơn nữa bạn nhé.

 3. 10
  Thưởng vào: 14/5/17

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

 4. 5
  Thưởng vào: 29/4/17

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

 5. 1
  Thưởng vào: 15/4/17

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

 6. 2
  Thưởng vào: 25/3/17

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.