Hàn Cỏ Dược's Recent Activity

 1. Hàn Cỏ Dược commented on Sim's profile post.

  Tết nhé, lúc đấy tớ mới có thời gian rảnh chỉnh chỉnh, sửa sửa, gõ gõ. he he

  17/1/18 lúc 09:39
 2. Hàn Cỏ Dược liked Sim's post on Hàn Cỏ Dược's profile.

  Chào bạn Cỏ dễ thương!^^ lâu quá hăm gặp nè ^^

  17/1/18 lúc 09:38
 3. Hàn Cỏ Dược liked Sim's comment on Sim's profile post

  Đăng đi đăng đi! Du sẽ góp gạch ^^

  17/1/18 lúc 09:37