Awards: DarkMoon

 1. Thưởng vào: 12/1/18

  I LOVE IT!

  Bài viết của bạn đã được thích 500 lần. Quá tuyệt vời!

  Trophy points: 30

 2. Thưởng vào: 4/8/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Bài viết của bạn đã được thích 250 lần rồi nhé

  Trophy points: 20

 3. Thưởng vào: 15/7/17

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

  Trophy points: 15

 4. Thưởng vào: 3/7/17

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

  Trophy points: 10

 5. Thưởng vào: 2/7/17

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

  Trophy points: 5

 6. Thưởng vào: 8/10/16

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

  Trophy points: 2

 7. Thưởng vào: 19/9/16

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

  Trophy points: 1