Các danh hiệu

 1. 1

  First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

 2. 2

  Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

 3. 5

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

 4. 10

  Can't Stop!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Tuyệt lắm! hãy cố gắng hơn nữa bạn nhé.

 5. 10

  I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

 6. 10

  1000 post

 7. 15

  Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

 8. 20

  Addicted

  Thật ấn tượng! bạn đã có 1000 bài rồi

 9. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Bài viết của bạn đã được thích 250 lần rồi nhé

 10. 30

  I LOVE IT!

  Bài viết của bạn đã được thích 500 lần. Quá tuyệt vời!