Awards

 1. First messe

  Đăng ở đâu đó trong diễn đàn một bài để nhận được giải thưởng này

  Trophy points: 1

 2. Somebody Likes You

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! hãy tiếp tục viết nhiều bài viết như vậy nhé.

  Trophy points: 2

 3. Keeps Coming Back

  Bạn đã đăng được 30 bài. Tuyệt lắm! có vẻ bạn thích nơi đây.

  Trophy points: 5

 4. Can't Stop!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Tuyệt lắm! hãy cố gắng hơn nữa bạn nhé.

  Trophy points: 10

 5. I Like It a Lot

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi đấy.

  Trophy points: 10

 6. 1000 post

  Trophy points: 10

 7. Seriously Likeable!

  Bài viết của bạn đã được thích 100 lần rồi nhé

  Trophy points: 15

 8. Addicted

  Thật ấn tượng! bạn đã có 1000 bài rồi

  Trophy points: 20

 9. Can't Get Enough of Your Stuff

  Bài viết của bạn đã được thích 250 lần rồi nhé

  Trophy points: 20

 10. I LOVE IT!

  Bài viết của bạn đã được thích 500 lần. Quá tuyệt vời!

  Trophy points: 30